อีเวนท์ซัพพลาย รองรับการจัดงานจากส่วนกลาง จัดหาอุปกรณ์ให้ครบ

ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ให้โอกาศพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน มหกรรมไกล่เกลี่ย ซึ่งจัดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ไอซัพพลายมีหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ

 645 total views,  2 views today