มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มวล. นครศรีธรรมราช

ขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ดูแลระบบการจัดสัมนา มหกรรมวานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 REGIONAL RESEARCH EXPO 2023 ระบบเครื่องเสียง ระบบถ่ายทอดสด OB การจัดสถานที่ จัดเวที แบ็คดร็อป และสตาร์ฟคอยช่วยเหลือในการจัดงาน

 129 total views,  1 views today