จัดอีเวนท์ ปั้นฝัน ปันโอกาส ให้กับอีซี่บาย ที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

งานปั้นฝัน ปันโอกาส เป็นกิจกรรมของทาง อีซี่บาย จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยงานนี้ต้องขอบคุณที่ให้โอกาส ไอ ซัพพลาย อีเวนท์ เซ็ตงานตั้งแต่เริ่มต้น การประสานงาน การทำประชาสัมพันธ์รถแห่ ไปจนถึงพื้นที่จัดงาน เวที แสง ระบบเสียง ระบบโอบี โปรเจ็คเตอร์ การจัดโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้ทำกิจกรรม ติดตั้งแบ็คดร็อปและพร็อพต่างๆในงาน

จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานอีเว้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช