ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

งานบริการสังคม บริษัท ไอ ซัพพลาย อีเวนท์ ร่วมกับ BCC ลงฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 100 total views,  4 views today