พ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ธกส.ลานสกา นครศรีธรรมราช

บริษัท ไอ ซัพพลาย อีเวนท์ ลงฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่อาคารธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส สาขาลานสกา

พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช พ่นยา ธกส ลานสกา นครศรีธรรมราช