ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ด้วยนำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน มั่นใจด้วยใบเซอร์น้ำยา

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 โคโร่น่า ธกส.นบพิตำ นครศรีธรรมราช