พ่นยาฆ่าเชื้อ ธกส.นครศรีธรรมราช ท่าม้า

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงาน ธกส.นครศรีธรรมราช ด้วยน้ำยาที่ได้มาตรฐาน

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 โคโรน่า ธกส.นครศรีธรรมราช