ร่วมกับคุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ พ่นยาวัดพระมหาธาตุฯ

งานบริการสังคม โดยร่วมกับ คุณนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ ลงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ณ จุดเสี่ยงที่มีคนพลุกพล่านของวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช

พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช พ่นยาฆ่าเชื้อในวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช

 106 total views,  2 views today