น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เบสต้าแควม-เอส

ชื่อสินค้า BESTAQUAM-S
ราคา 1,500 บาท/ลิตร

  • ออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อหลายชนิด ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส ไมโครพลาสม่า เชื้อรา และสาหร่ายทุกชนิดในเวลาอันสั้น
  • ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยาภายใน 10 นาที
  • ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัส PRRS ภายใน 18 นาที
  • ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเซอโคไวรัส ภายใน 15 นาที
  • ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้ออีโคไล ภายใน 30 นาที
  • ผสมน้ำเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำดื่มได้ ปลอดภัยสำหรับมนุษย์และสัตว์
  • มีประสิทธิภาพอยู่ได้นาน 10-14 วัน
  • ออกฤทธิ์เร็วภายใน 5-10 นาที